Tag: อยุธยา

ล่องเรืออยุธยา ชมคุณค่าของเมืองเก่า

ล่องเรืออยุธยา ชมคุณค่าของเมืองเก่า

สวัสดีค่ะ พอดีวันนี้พวกเรามีโอกาสได้มาทำงานที่จังหวัดอยุธยา  หนึ่งในนั้นมีกิจกรรมล่องเรือ รับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตริมแม่น้ำของกรุงเก่า ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก